ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA 2021/2022

13 października 2021r.  20 uczniów zostało przyjętych do braci uczniowskiej naszej szkoły. W obecności rodziców, dyrekcji,  nauczycieli i pracowników administracji i obsługi złożyli ślubowanie i zostali pasowani na ucznia.  Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment, uczniowie klasy I przedstawili swoje umiejętności w programie artystycznym, a następnie w egzaminie  przeprowadzonym przez uczennice klasy VIII  Amelię Nocoń i Marcelinę Kamionkę. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach,

w granatowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, aktorskie wykonanie wierszy oraz egzamin ze znajomości zasad zachowania

w szkole, przygotowania przyborów szkolnych, były dowodem, że dzieci są gotowe,

aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem

i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Paweł Milanowski dokonał symbolicznego aktu pasowania na ucznia. „ Pasuję Cię na ucznia” –  mówił  dotykając kolorowym ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

Pierwszaki otrzymali pamiątkowe dyplomy i  wieczne pióra  ufundowane przez Radę Rodziców a rodzice wręczyli im medale i rożki ze słodyczami. Następnie pan fotograf wykonał  pamiątkowe zdjęcia.

Uroczysty dzień zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

 

Wszystkim Pierwszakom Życzymy Wielu  Sukcesów w Murach Szkoły Podstawowej w Bydlinie, a  ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

Galeria