WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE

W naszej Szkole od wielu lat jest realizowany Małopolski Projekt Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Kontynuujemy działania, które zapoczątkowali nasi koledzy i koleżanki z Gimnazjum w 2007 roku. Projekt nosi tytuł Eleos – miłosierdzie rodzi przyjaźń. Nasze działania są bardzo różnorodne. Kierowaliśmy je między innymi do osób potrzebujących wsparcia materialnego, seniorów, niepełnosprawnych, prześladowanych za wiarę, ośrodków misyjnych, uchodźców wojennych, poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Włączaliśmy się w różne akcje charytatywne i humanitarne zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnoświatowym.

Pod koniec tego roku szkolnego spotkało nas miłe wyróżnienie, a mianowicie znaleźliśmy się w grupie kilkunastu szkół z województwa małopolskiego, które miały okazję zaprezentować swoją działalność w Krakowie w Centrum św. Jana Pawła II.

Cieszymy się, że w naszej szkole możemy podejmować różne działania wolontaryjne, ponieważ mamy okazję pomóc wielu osobom i sprawić im radość. Sami również przeżywamy satysfakcję, że to co robimy jest potrzebne.