Wycieczka klas I – III do Geosfery i Parku Gródek w Jaworznie

Uczniowie klas I – III 6 czerwca wraz z wychowawcami wybrali się do Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej w Jaworznie, czyli GEOsfery, gdzie czekały na nas panie przewodniczki. Jest to centrum edukacji geologiczno-ekologicznej, które powstało na terenie byłego kamieniołomu Sadowa Góra. Ten wyjątkowy i unikatowy w skali kraju park tematyczny stał się […]