Zawody sportowe

22 kwietnia odbyły się Gminne zawody w piłkę ręczną chłopców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie. Do zawodów zgłosiły się 3 drużyny z Gminy Klucze: Rodaki, Bydlin oraz Chechło. I Miejsce zdobyli uczniowie z Rodak, II Miejsce Chechło, III Bydlin. Gratulujemy.