Miesiąc papieski

Od początku października do pierwszych dni listopada w naszej szkole obchodziliśmy Miesiąc Papieski. Okazją do podejmowania różnych działań była rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, która przypada w październiku. Przez cały miesiąc uczniowie w różny sposób poznawali i upamiętniali osobę św. Jana Pawła II. Klasy ósme były w Wadowicach – rodzinnym mieście Karola Wojtyły. Młodsze klasy wykonywały prace plastyczne na temat naszego wielkiego rodaka. Spora część uczniów zaangażowała się w kwestowanie na rzecz Stypendiów Papieskich przyznawanych zdolnej młodzieży. Często też  było słychać „Barkę”, piosenkę szczególnie ulubioną przez Papieża Polaka. Uczniowie chętnie ją śpiewali nie tylko na lekcjach religii, ale także na przerwach.

Uczniowie klasy VII a przy wsparciu koleżanek i kolegów z innych klas przygotowali inscenizację o św. Janie Pawle II. W kilku scenach przedstawili wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża oraz spotkania z młodzieżą. Ważną postacią w tegorocznej inscenizacji była też osoba niedawno beatyfikowanego Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zostały przypomniane bardzo znamienne słowa Ojca św. wypowiedziane do Prymasa Tysiąclecia: „Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna swój pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary.”  Wszyscy uczniowie biorący udział w inscenizacji z wielkim zaangażowaniem odgrywali swoje role, zarówno Papieża jak i innych osób.

Miesiąc Papieski dobiegł końca, ale przez cały rok będziemy nawiązywać do osoby i dziedzictwa św. Jana Pawła II.