ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA 2021/2022

13 października 2021r.  20 uczniów zostało przyjętych do braci uczniowskiej naszej szkoły. W obecności rodziców, dyrekcji,  nauczycieli i pracowników administracji i obsługi złożyli ślubowanie i zostali pasowani na ucznia.  Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment, uczniowie klasy I przedstawili swoje umiejętności w programie artystycznym, a następnie […]