Ósmoklasiści-Odbiór zaświadczeń

 

Informujemy, że odbiór zaświadczeń z egzaminu odbędzie się w piątek 31.lipca 2020 r. od godziny 9.00 w sekretariacie szkoły.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń epidemicznych. Przed wejściem do budynku  należy zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę. Zachowujemy właściwy odstęp.

Dziękujemy.

Dyrekcja ZSP

w Bydlinie