Rekrutacja-Przedszkole 2019/2020

Szanowni Państwo, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bydlinie informuje Rodziców, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dzieci do Przedszkola w Bydlinie na rok szk. 2019/2020 o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków, za wyjątkiem dzieci, których Rodzice zostali powiadomieni telefonicznie o umieszczeniu ich dzieci  na liście rezerwowej.