Egzamin Gimnazjalny i Ósmoklasisty

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bydlinie informuje, że egzaminy gimnazjalne i ósmej klasy odbędą się zgodnie z harmonogramem. Autobus kursuje według rozkładu. 10.04,11.04, 12.04.2019- egzamin gimnazjalny 15.04,16.04,17.04.2019-egzamin ósmej klasy