Strajk w oświacie-informacja dla rodziców

Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców w przypadku zamknięcia szkoły