Strona Główna


Harmonogram uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz  Przedszkola w Bydlinie.

 

Godzina 8.00  –  Msza święta w Kościele w Bydlinie

Godzina  9.00- 9.15  – spotkanie ogólne z Dyrektorem

Godzina  9.15 – spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych

Spotkanie ogólne, ze względu na warunki pogodowe,  odbędzie się na boisku szkolnym lub w sali  gimnastycznej.

                                                                     Dyrekcja ZSP w Bydlinie

 Informujemy, iż dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Bydlinie zaplanowany jest w terminie: 20.07.22 roku – 28.07.22 roku. 

Przedszkole czynne w godzinach 7.30 do 15.00.Kolejny rok szkolny dobiegł końca.

Z tej  okazji Nauczycielom, Pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bydlinie oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem spokoju, odpoczynku, radości i relaksu!

Uczniom i Przedszkolakom  życzymy zdrowych, bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły oraz przedszkola.

Absolwentów żegnamy i życzymy wszystkiego, co dobre i piękne, aby zostali przyjęci do swoich wymarzonych szkół średnich, aby już w nich rozwijali swoje pasje i talenty.

Dyrekcja ZSP w Bydlinie

 

List Ministra MEiNHARMONOGRAM  ZAKOŃCZENIA  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022

 

PRZEDSZKOLE

Czwartek 23.06.2022r.  godz.14.00  – sala gimnastyczna

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Piątek 24.06.2022 r.

godzina 8.00 – Msza św. w kościele w Bydlinie

 9.15 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 dla klas I-VIII – sala gimnastyczna

 http://gmina-klucze.pl/art,5457,las-kluczem-do-dobrego-klimatu

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. (Janusz Korczak)

 

Drogie Dzieci!

Kochani Uczniowie!

 Żyjcie  tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniajcie  każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.

Czerpcie  energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.

 Żyjcie  najpiękniej jak umiecie!

Z okazji Dnia Dziecka życzą

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy

 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Bydlinie 

 

 

DYREKCJA, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO.

 Szanowni Państwo!

Solidaryzujemy się z Ukrainą! W Gminie Klucze odbywa się zbiórka darów, do której włączmy się wszyscy. (Szczegóły na plakacie)

Produkty można zawozić do dawnej szkoły na Papierni w Kluczach, a  kto nie może ich osobiście dostarczyć, prosimy o przyniesienie do Szkoły Podstawowej w Bydlinie w godzinach 8.00-20.00.

Dodatkowo w Bydlinie będą mieszkać uchodźcy z Ukrainy. Im także będzie potrzebna nasza pomoc i wsparcie. W jakiej formie? Szczegóły podamy w najbliższym czasie.Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego 2022 r.

 SZANOWNI PAŃSTWO!

            Przypominamy, że w dniu 21.02.2022 r rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola oraz do klasy I szkoły podstawowej. Prosimy o składanie wniosków zgodnie z terminami podanymi na stronie internetowej.

Dyrekcja ZSP

SZKOLNE KOLĘDOWANIE

  

LINK DO PRZEDSTAWIENIA

 

https://photos.app.goo.gl/mMRx9KRhbm7vULjh7

 

 W bieżącym  roku szkolnym  po raz  trzeci wzięliśmy udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Jednakże mając na uwadze fakt, że nasza  szkoła powstała dzięki Legionistom i Józefowi Piłsudskiemu, tradycje patriotyczne kultywujemy i pielęgnujemy przez cały rok. Pielęgnujemy  pamięć o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią Bydlina i okolic.

            Najmłodsze pokolenie- wychowankowie przedszkola i uczniowie szkoły opiekują  się   grobami legionistów, żołnierzy austriackich oraz grobami żołnierzy z czasów  II wojny światowej, porządkując je, paląc znicze, dbając o estetyczny wygląd. Stało się tradycją, że młodzież naszej szkoły w każdym roku aktywnie włącza się w przygotowanie uroczystości 11 Listopada- Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 W środę 10 listopada o rodzinie 11.11 włączyliśmy się do wspólnej akcji śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”, aby świętować kolejną  rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Odświętnie ubrani uczniowie, jak również  przedszkolaki, w swoich salach, wraz z nauczycielami,  zaśpiewali kolejne zwrotki hymnu. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej…

Dla wszystkich nauczycieli najlepsze,
najserdeczniejsze,
najcieplejsze życzenia zdrowia,
wyrozumiałości oraz cierpliwości.
W podzięce za zachęcanie do myślenia
tak dobrze i uczciwie, jak tylko to możliwe
spełnienia najskrytszych marzeń.

Dla pracowników administracji,

obsługi i kuchni

podziękowania za codzienny trud,

uśmiech, dobre słowo i za smaczne posiłki

życzy…

Dyrekcja

 

Alarm ewakuacyjny.

 

W dniu 05.10 2021 r. tj. wtorek o godzinie 11.00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym miał miejsce próbny alarm ewakuacyjny.

Na boisku zgromadzili się uczniowie szkoły oraz przedszkolaki. Słoneczna pogoda sprzyjała, zatem Pan Dyrektor dokładnie wyjaśnił, szczególnie przedszkolakom i pierwszoklasistom, czemu służy alarm ewakuacyjny. Pozostałym uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły przypomniał procedury i zasady podczas ewakuacji, procedury udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia oraz  wskazał, gdzie w razie prawdziwego pożaru znajduje się miejsce docelowe zbiórki ewakuacyjnej.

  

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021  

Szanowni Państwo,

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

  • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;
  • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!„Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca. ” ~ Marcel Proust 

Dziękujemy !!!

Już czwarte serce napełnione po brzegi trafi do Dominki! Nie zwalniajmy tempa w czynieniu dobra oraz szerzeniu ekologii.  Kontynuujmy akcję,  której efekty przerosły nasze oczekiwania, co nas niezmiernie cieszy!

Pomagajmy !!!

 Drodzy Rodzice!

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

  • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej,
  • portalu empatia.mpips.gov.pl.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Więcej informacji na temat obsługi programu ”Dobry Start” oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl

 

 

 

 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu święto obchodzone corocznie 2 kwietnia

z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 (A/RES/62/139) i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku.  Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Wizja i inicjatywy Jej Wysokości pomogły w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie. Są również okazją do globalnego politycznego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że: „Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolnościSzanowni Państwo,

Rodzice dzieci przedszkolnych

W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 561) rozporządzeniem dot. m.in. nauki zdalnej w przedszkolach od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r., informujemy, że nauka stacjonarna w przedszkolu zostaje zawieszona.  Zajęcia z grupami będą możliwe, przy Państwa wsparciu, poprzez platformę TEAMS wg harmonogramu ustalonego przez  wychowawców poszczególnych grup.

Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość korzystania ze stacjonarnego pobytu w przedszkolu przez  dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także przez dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb mundurowych, porządkowych i oświaty. Zajęcia będą organizowane na wniosek rodziców.

W związku z powyższym, prosimy Rodziców w/w grup zawodowych,  zainteresowanych pobytem dzieci w/w okresie w przedszkolu o złożenie stosownego wniosku. 

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa (ang. World Down Syndrome Day), zwany również Dniem Kolorowej Skarpetki to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Zespół Downa to najbardziej znana i rozpowszechniona anomalia chromosomalna. Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który opisał go w 1866r.

Nieprzypadkowo Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Wada ta polega na tym, że w 21 parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. Stąd wzięła się nazwa tego zespołu – Trisomia 21. Przyczyny, które doprowadzają do nierozdzielenia się chromosomów pary 21 podczas podziału komórek rozrodczych nie są jeszcze do końca poznane. Zespół Downa dotyczy w takim samym stopniu dziewczynek jak i chłopców. Występuje we wszystkich rasach, grupach etnicznych, klasach społeczno – ekonomicznych i narodowościowych.

Na znak integracji z osobami z zespołem Downa, 21 marca zakładamy dwie kolorowe skarpetki nie do pary. Skarpetki mogą być w paski, w kropki, za kolano lub tuż przy kostce, mogą być z różnych, niepasujących do siebie par. Symbolizują one niedopasowanie społeczne i genotypowe, z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Kolory przewodnie ŚDZD to granatowy i czerwony

Głównym celem obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej życia i funkcjonowania osób z zespołem Downa, propagowanie praw osób z tą wadą oraz integracja z nimi.

https://www.youtube.com/watch?v=bS51u2F5mxw.SzczepimySie – otwórz

 


 Szanowni Państwo!

 

Miło nam poinformować, że wzbogaciliśmy się o piękny dar, jakim jest  czerwone serce – pojemnik na nakrętki, który stanął na placu szkolnym ZSP w Bydlinie.

Swój pomysł mogliśmy zrealizować dzięki Panu Grzegorzowi Kulawikowi – prezesowi i właścicielowi Firmy el-logic, który w całości zasponsorował zakup serca. Poparł naszą inicjatywę, za co serdecznie dziękujemy! Bez takiego wsparcia zakup byłby niemożliwy.

Zachęcamy Państwa, nie tylko mieszkańców Bydlina, aby przynosić i wrzucać zgromadzone nakrętki. Pomożemy nie tylko środowisku, ale okażemy wsparcie osobom potrzebującym, na które regularnie odbywają się zbiórki nakrętek.

W tak trudnym czasie jak teraz – pandemii, izolacji , nie pozwólmy, by zapomnieć o drugim człowieku.

„Nakręć się na dobro! Pomóż sobie i innym!”

 

Dyrekcja ZSP

 w Bydlinie 

Szkoła do hymnu

 „Szkoła do hymnu” 2020

 

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” miało miejsce we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11, podczas zajęć zdalnego nauczania.  W ten sposób uczniowie i nauczyciele świętowali  tę szczególnie ważną  dla Polaków rocznicę.

Także przedszkolaki podjęły wyzwanie i pięknie odśpiewały Hymn Polski.

Również ze względu na epidemię w tym roku w naszej szkole nie będą odbywać się uroczyste obchody z okazji 11 Listopada- Święta  Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uczczenia bitwy, która rozegrała się 17-18.11.1914 roku  na polach między  Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem. My jednak pamiętamy o tych ważnych wydarzeniach!!

 

  

„Babciu! Dziadku! Uważaj!! Nie każdy Maciek to Twój wnuk!”

            Nasza szkoła  wzięła udział w projekcie pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”, którego celem była integracja międzypokoleniowa. Projekt zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz Małopolskim Kuratorem Oświaty. Dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób miała  poinformować seniorów,  jak nie stać się ofiarą oszustwa.

            Formą przekazu stał się filmik zrealizowany przez uczniów klasy V a, pod kierunkiem wychowawcy –   p. Rafała Pasia.

Dziękujemy za zaangażowanie!

 

 

 Informacja dla rodziców uczniów!

W ostatnim okresie czasu obserwujemy – co jest typowe dla tej pory roku – zwiększoną ilość zachorowań na infekcje dróg oddechowych o charakterze wirusowym (przeziębienia, grypa).

Ze względu na warunki pogodowe infekcje łatwo się szerzą tym bardziej zalecamy chorym przede wszystkim pozostanie w domu. W związku z tym jeśli Wasze dzieci wykazują objawy przeziębienia (gorączka ↑38℃, złe samopoczucie, katar, kaszel) powinny pozostać w domu dla własnego zdrowia jak i po to by nie przenosić infekcji na innych. Dotyczy to również osób dorosłych. W tej sytuacji należy według obecnych zarządzeń skontaktować się telefonicznie się z lekarzem porani a ten jeśli wskazane zaleci dalsze postępowanie i ewentualne zgłoszenie do poradni lub oddziału szpitalnego. W chwili obecnej możliwe jest po konsultacji telefonicznej wystawienie zwolnienia lekarskiego lub opieki nad chorym dzieckiem.

 

Z poważaniem Zarząd NZOZ „Zdrowie” Sp.z o.o.APEL DO RODZICÓW!!!

DROGI RODZICU!!!

Jeżeli zauważyłeś rano, że Twoje dziecko źle się czuje, ma katar czy pokasłuje prosimy zatrzymaj swoją pociechę w domu i poobserwuj, bądź udaj się do lekarza. Być może w ten sposób uchronisz inne dzieci od zachorowania i zaoszczędzisz kłopotu innym rodzicom.

https://psseolkusz.wsse.krakow.pl/

Rekomendacje_Ministra_Edukacji_Narodowej_dla_dyrektorow_przedszkoli_szkol_i_placowek_oswiatowych 

Bydlińską Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego otwarto w roku szkolnym 1938/1939. Obiekt został wybudowany z inicjatywy Marszałka za pieniądze legionistów, którzy pragnęli zostawić pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Pomnik o wielkiej mocy, tętniący życiem, przekazujący młodszym tradycje, patriotyzm.
Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły w Bydlinie pochodzi z roku 1613, a jej rektorem był Grzegorz Żarnowita.  Kolejny zapis pochodzący z 1690 oraz 1747 roku mówi, że rektorem i kantorem był miejscowy rolnik dzielący się wiedzą z sześcioma uczniami.
Kierownikiem nowej szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został 1 IX 1937 roku Roman Siekański – wybitny pedagog i wychowawca. Miał wielki talent artystyczny i zdolności organizacyjne. 31 VIII 1939 roku wcielony został do 4PP Legionów 2 kieleckiej dywizji, z którym wyruszył na wojnę. Dopiero po 50 latach wyjaśniło się, że zginął w Charkowie jako jeniec Starobielska.
22  XI 1937 roku w 24 rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem u stóp Św. Krzyża na cmentarzu w Bydlinie odbyła się pierwsza manifestacja z okazji Święta Niepodległości, w której uczestniczyli oficerowie, weterani Legionów oraz okoliczni mieszkańcy. Przeszli od nowo otwartej szkoły pod pomnik Legionistów, co stało się tradycja i trwa po dzień dzisiejszy. Tutejsza młodzież i nauczyciele nigdy nie zapomnieli o rodowodzie swojej szkoły i 11 listopada zawsze trzymają wartę przed Pomnikiem.
Od 1939r. obowiązki kierownika przejął Jan Dąbrowski, którego kierowanie szkołą przypadło na najcięższy okres – okupacji i lata powojenne. Trzeba było ukrywać pomoce naukowe, prowadzić tajne nauczanie. Brak siły fachowej, opału, w końcu zamiana budynku szkoły w niemiecki magazyn materiałów wybuchowych, to codzienne utrapienie kierownika Dąbrowskiego. Nie lepiej było po wkroczeniu Rosjan, którzy zorganizowali w szkole szpital wojskowy, a zmarłych grzebali na boisku szkolnym. Dopiero później przeniesiono ciała na pobliski cmentarz. Kierownik Jan Dąbrowski zapisał się w pamięci jako człowiek pełen energii, świetny nauczyciel – pasjonat. Zmarł w 1984r. będąc już na emeryturze.
W historii naszej szkoły kolejnymi kierownikami byli: w latach 1967 – 1973 – Janina Kulawik – nauczycielka chemii, a do roku 1973 – 1991 – Bronisław Świerczek – nauczyciel zajęć praktyczno – technicznych, za kadencji którego przywrócone zostało dawne imię szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W 1991 roku dyrektorem został mgr inż. Krzysztof Dąbrowski, absolwent tejże szkoły. Doprowadził do rozbudowy i wyremontowania starej części, w której mieści się obecnie Przedszkole. Od 1999 roku został dyrektorem Gimnazjum, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej.
Od 2001 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej jest mgr Paweł Milanowski, będący również jej absolwentem.
Listopad 1994 roku zapisał się w kartach kroniki szkoły wydarzeniami szczególnymi. Staraniem nauczycieli oraz dzięki zaangażowaniu rodziców został przekazany dla szkoły sztandar oraz popiersie patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fundatorami sztandaru oraz popiersia patrona, zaprojektowanego i wykonanego przez Eugeniusza Samek – absolwenta ASP w Krakowie są rodzice uczniów, byli absolwenci naszej szkoły. Uroczystość przekazania sztandaru szkole zbiegła się z obchodami 80 rocznicy bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem i była dla naszej społeczności szczególnym wyróżnieniem.
Prace nad rozbudową szkoły trwały nieprzerwanie przez okres 8 lat. Uwieńczeniem tych prac jest okazały budynek, który stanowi wizytówkę wsi. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu w rozbudowę wielu ludzi dobrej woli. Oddanie do użytku nowej części szkoły 25 sierpnia 1995 roku było wielką chwilą, na którą z niecierpliwością wszyscy czekali.
Dzisiejsza Szkoła Podstawowa w Bydlinie nie przypomina tej sprzed 70-laty. Istnieje oczywiście stary budynek ale zmodernizowany i wchłonięty przez dobudowany nowy obiekt. W starej części znajduje się Przedszkole i uczą się najmłodsze klasy.
Szkoła Podstawowa W Bydlinie to szkoła z tradycjami, a rok 2008 jest szczególnym w jej historii. W tym roku bydlińska podstawówka im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodziła 70-lecie swego istnienia. Szkoła, która – jak wtedy pisano – „ma być żywym pomnikiem czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i poległych legionistów” stała się nie obeliskiem, nie pomnikiem, ale właśnie trwałą pamiątką dla następnych pokoleń, tętniącą życiem, przekazującą patriotyczne tradycje.
W ten sposób uczczono pamięć  poległych 54 legionistów, w rozegranej tu bitwie w dniach 17-19 listopada 1914 roku z rosyjskimi oddziałami.
Na kartach kroniki naszej szkoły widnieje wiele wpisów, a jeden z nich głosi: „Nasza szkoła jest najtrwalszym pomnikiem obrazu z tamtych dni, pamięć o Nich tworzy naród”.
Dzisiejsza Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dumą kontynuuje dawne tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tu realizujemy ich testament: pamiętamy, pracujemy i cieszymy się życiem i wolnością.